Poistenie Adam plus

Variabilné životné poistenie Adam plus od Metlife okrem tradičných poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb. Muži sa tak môžu sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusia si robiť starosti s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpečením rodiny, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu. Tento nový produkt pokrýva riziká, ktoré ovplyvnia život 1 z 3 mužov na Slovensku.

Benefity

  • Krytie diagnostikovania rakoviny
  • Krytie v prípade srdcového infarktu
  • Krytie v prípade úrazu pri dopravnej nehode
  • Poistné krytie pre prípad smrti
  • Krytie širokého spektra úrazov
  • Možnosť meniť rozsah poistnej ochrany
  • Zjednodušené zdravotné ocenenie
  • Komplexné poistné krytie aj pre pripoistené deti

14112733_Slovakia_AnniversaryLogo_Slovak1line

MetLife Amslico je odteraz MetLife.