Benefity

MetLife Vám predstavuje lifestylový produkt špeciálne navrhnutý pre mužov, Adam plus.

Vedeli ste, že…

 • 30 % obyvateľov SR je limitovaných v každodenných aktivitách v dôsledku zdravotného stavu?
 • 41 % obyvateľov SR denne fajčí?
 • v r. 2010 sa na Slovensku stalo 21 600 úrazov, z toho bolo 8 150 zranených?
 • 75% účastníkov dopravných nehôd sú muži?

Zdroj: http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/dn/cely%20rok%202011%20DN.pdf, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Transport_accident_statistics

Nemôžeme zabrániť ochoreniu, alebo ho vyliečiť. Vieme však mužom poskytnúť finančnú istotu, ktorá pomôže zmierniť stres z choroby, úrazu a muž sa tak môže plne sústrediť na vyliečenie a návrat do bežného života.

 1. Komplexné poistné krytie aj pre pripoistené deti
 2. Zjednodušené zdravotné ocenenie
 3. Krytie diagnostikovania rakoviny
 4. Krytie v prípade srdcového infarktu
 5. Krytie v prípade úrazu pri dopravnej nehode
 6. Poistné krytie pre prípad smrti
 7. Krytie širokého spektra úrazov
 8. Možnosť meniť rozsah poistnej ochrany

Poistná ochrana Adam plus, k dispozícii sú 3 varianty:

ML_adam_plus_tabulka

14112733_Slovakia_AnniversaryLogo_Slovak1line

MetLife Amslico je odteraz MetLife.